PR

 
Odnosi z javnostmi (priprava programov komuniciranja, načrtovanje in izvajanje storitev s področja komuniciranja, zasnova in izvedba srečanj z mediji, izobraževanje na področju komuniciranja s področja odnosov z javnostmi, komunikacijska podpora dogodkom.