Oblikovanje in design

 
Na celostni grafični podobi sloni prepoznavnost in všečnost blagovne znamke.
(oblikovanje celostne grafične podobe, logotipov, letakov, embalaže, vabil, spletnih strani, vizitk, plakatov, revij, časopisov..)