Marketinško svetovanje in akcije

 
Analiziramo, načrtujemo, ustvarjamo, svetujemo
 
Svetovanje, priprava programov komuniciranja, načrtovanje in izvajanje storitev s področja komuniciranja, zasnova in izvedba dogodkov (srečanja z mediji), izobraževanje na področju komuniciranja (trening javnega nastopanja, interno komuniciranje, odnosi z mediji, krizno komuniciranje…) in druge storitve s področja tržnega komuniciranja.